Turun messut 23.-25.8.2019KILTA ESITTELI TOIMINTAANSA TURUN MESSUILLA

Puolustusvoimien osastolla näkyi vahvasti myös vapaaehtoinen maanpuolustus. Vapaaehtoinen maanpuolustus on paljon muutakin kuin koulutusta. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvat muun muassa reserviupseeri- sekä reserviläistoiminta sekä näiden naisjärjestöjen toiminta, maanpuolustuskiltatoiminta sekä lukuisten perinneyhteisöjen toiminta.

Toimintaansa olivat esittelemässä toistakymmentä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevää yhdistystä. Paikalla oli myös Porin Prikaatin Killan Turun alueosasto vahvistettuna Loimaan alueosaston ”isku-ryhmällä”. Työnjako oli selkeä; sillä aikaa kun Turun alueosaston puheenjohtaja esitteli killan toimintaa, rekrytoivat loimaalaiset totuttuun tapaan kiitettävällä menestyksellä uusia kiltalaisia. Vaikka kävijämäärä jäi edellisvuosia pienemmäksi, niin killan pisteellä riitti kävijöitä. Ennakko-odotuksista poiketen vilkkain päivä oli messujen avajaispäivä eli perjantai. Kuva: Erkki Lehmus
© Porin prikaatin kilta ry 2016